Wat is de Wikimedia Foundation?

leestijd: 3 min 

De Wikimedia Foundation (WMF) is een stichting zonder winstoogmerk en de juridische eigenaar van Wikipedia. Daarnaast verzorgt WMF de fondsenwerving die nodig is om de platforms in de lucht te houden en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en onderhoudt ze de servers waar o.a. Wikipedia op draait. Ook organiseert de WMF zelf projecten die bedoeld zijn om de Wikimedia-platforms te verbeteren of de gemeenschap te ondersteunen.

De WMF en de Wikimedia-gemeenschap delen een ambitieuze visie: 

Imagine a world in which every single human being can freely share
in the sum of all knowledge. That’s our commitment.


Stel je een wereld voor waarin iedere persoon vrij kan delen
in de som van alle kennis. Dat is ons doel.

Afhankelijk van fondsen, giften en donaties  #

Onder de paraplu van de Wikimedia Foundation bevinden zich diverse projecten (de ‘Wikimediaprojecten’) waarvan Wikipedia het oudste en bekendste is. Zusterprojecten zijn onder meer: 

Deze projecten hebben geen van allen een winstoogmerk of commerciële instelling en zijn dus van deze fondsen en giften afhankelijk. Ze worden onderhouden door een gemeenschap van vrijwillige bijdragers. Het doel is om een uitgebreide en neutrale bron van informatie te bieden over bijna elk denkbaar onderwerp.

Chapters en user groups  #

Naast de Wikimedia Foundation bestaan er zo’n 40 onafhankelijke nationale verenigingen (‘chapters’) en zo’n 80 ‘user groups’ (informele samenwerkingsverbanden) waarbinnen de Wikimedianen zich verenigd hebben om binnen een geografisch gebied of thema samen te werken aan het verwezenlijken van de missie. 

De Vereniging Wikimedia Nederland en Wikimedia Belgium horen bij deze nationale verenigingen. Al deze organisaties en samenwerkingsverbanden zijn of opereren als een non-profit. Er zijn binnen de Wikimedia-organisaties geen betaalde medewerkers die inhoud voor de projecten produceren – dit wordt allemaal door vrijwilligers gedaan.

De nationale verenigingen, groepen en individuele vrijwilligers organiseren activiteiten  rondom de verschillende Wikimediaprojecten. Denk hierbij aan fotodagen om de monumenten in een stad te fotograferen, cursussen om te leren hoe je Wikipedia kunt bewerken, of schrijfdagen om gezamenlijk aan artikelen over een bepaald onderwerp te werken.

Meer lezen #

Meer informatie over de Wikimedia Foundation vind je op hun website: 

https://wikimediafoundation.org

Gerelateerde artikelen #

Wat is het verschil tussen Wikimedia en Wikipedia? 

Wat is Wikimedia Nederland? 

Wie is de baas op Wikipedia? 

Bronvermelding #

Dit artikel is gebaseerd op Lodewijk Gelauff, Wikimedia Nederland, Schrijven voor Wikipedia, Creative Commons Share-Alike 3.0, p. 24-25