Wat is publiek domein? 

leestijd: 2 min 

Het publieke domein omvat creatieve werken waarvan de auteursrechtelijke bescherming is verlopen, verbeurd is verklaard, of nooit heeft bestaan. In essentie zijn deze werken vrij van auteursrechtelijke beperkingen en beschikbaar voor algemeen gebruik. Het publiek domein bevat o.a. oude kunstwerken, historische documenten en cultureel erfgoed waarvan de auteursrechten zijn verlopen. Publiek domein werken zijn ook geschikt om toe te voegen aan de verschillende Wikimedia-platformen. 

Hoe werkt auteursrecht? #

Auteursrecht beschermt de intellectuele eigendomsrechten van makers gedurende een bepaalde periode. In Nederland is dit 70 jaar na de dood van de maker. Gedurende deze tijd hebben gebruikers van het werk van de maker te maken met beperkingen op het gebruik. Voor bijvoorbeeld het reproduceren of distribueren van auteursrechtelijk beschermd werk is volgens het auteursrecht altijd toestemming nodig van de maker. Na 70 jaar vervallen deze beperkingen. 

Identificatie van werken in het Publieke Domein #

Vaststellen of een werk zich in het publieke domein bevindt, kan ingewikkeld zijn, maar er zijn algemene richtlijnen. Werken die vóór 1923 zijn gemaakt (in de Verenigde Staten) of waarvan de maker meer dan 70 jaar geleden is overleden (in Europa), vallen vaak onder het publieke domein. Bij twijfel is het echter altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen. 

Meer informatie  #

Gerelateerde artikelen  #

Wat is Creative Commons?
Hoe zit het met auteursrecht op Wikipedia? 
Zijn er regels voor het toevoegen van foto’s aan Wikipedia?